Podelitev priznanj udeležencem projekta Izrazni svet afriške kulture 4 - 30.8.2014 ob 19. uri v Studiu Baobab

Promocijski dogodek ISAK - Noč na Ljubljanici, 28. avgusta

Promocijski dogodek ISAK - nastop PZ Sankofa, Zgornje Jezersko, 14.avgusta

Ključni rezultat projekta ISAK 4 - nastop na Vissiji

Izrazni svet afriške kulture v Pliskovici, 4.7.2014

Izrazni svet afriške kulture v Murski Soboti, 3.7.2014

Izrazni svet afriške kulture v Slovenski Bistrici, 2.7.2014

Izrazni svet afriške kulture v Ljubljani - dogodki med 29.6 in 3.7.2014

Sankofa na dogodku Noč Knjigarn, 20.6 ob 20h

Sankofa in pesem Sumbaya!

Gostovanje v Šentjakobu na Koroškem, Avstrija - 27. in 28.junij

Festival Kalejdoskop v Kranju - 13. in 14. junij 2014

27.5.2014 - plesni nastop ob otvoritvi razstave Afrika 1931

Festival RDEČI REVIRJI, 23. - 25.5.2014 v Hrastniku

Odrsko usposabljanje z Christianom Guerematchu: 1.- 4.5.2014

Odrsko usposabljanje z Joe Alegadom: 19.-23.4.2014

Intervju za MMC z Dalando Diallo

Festival Čokolade v Radovljici, 13.4.2014

Odrsko usposabljanje z Merlin Nyakam

Nastop pevskega zbora

Redna usposabljanja v novem letu - JANUAR 2014

Odrsko usposabljanje v decembru 2013!

V soboto, 28.12. v Novi Gorici

Napovednik - december!

Dogodki in usposabljanja v Ljubljani konec novembra - lepo vabljeni!

Delavnice in usposabljanja - SEPTEMBER 2013

Otvoritveni dogodek ISAK 4

 
     
 

Projekt ISAK 4 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti."

IZRAZNI SVET AFRIŠKE KULTURE - ISAK 4 je projekt, namenjen širjenju, predstavljanju in uveljavljanju afriške kulture z aktivnim vključevanjem priseljencev iz Afrike in njihovih potomcev v usposabljanja na področju plesa in glasbe. Ciljna skupina projekta so afriški priseljenci in njihovi potomci, ki so v Sloveniji marginalizirani.

Projekt ISAK 4 je nadgradnja projektov ISAK 1, ISAK 2 in ISAK 3, ki jih društvo Baobab ob podpori Evropskih socialnih skladov in Ministrstva RS za kulturo izvaja od leta 2009. Vsi projekti so se izkazali za zelo uspešne in potrebne v slovenskem prostoru, saj so nudili afriškim priseljencem, njihovim potomcev in večinski populaciji veliko možnosti: poleg pridobljenega znanja na področju različnih umetniških zvrsti, zaradi česar imajo predstavniki ranljive skupine vedno več možnosti za samostojno ustvarjanje in zaslužek, je viden tudi napredek v socializaciji in integraciji- čas usposabljanja pomeni tudi čas kvalitetnega druženja in spoznavanja.
Vsi udeleženci preteklih usposabljanj so pokazali velik interes za nadaljevanje. Od leta 2009 se je število udeležencev povečalo za 70 odstotkov.

Projekt ISAK 4 so omogočili Evropski socialni skladi in Ministrstvo RS za kulturo.

 
     
 

Baobab Introduction from Andraž Fistravec on Vimeo.

 
     
 

In kako projekt sploh poteka?

 
     
 

Projekt ISAK 4 zajema usposabljanje na področju odrskega nastopanja, glasbene produkcije ter plesne in glasbene delavnice po celotni Sloveniji s spremljajočimi kulturnimi dogodki z afriško vsebino. V različnih slovenskih krajih bomo izvajali usposabljanja za pripadnike ciljne skupine, ki ne živijo v prestolnici ali njeni bližini in zaradi tega še niso imeli možnosti stopiti v stik z našimi predhodnimi projekti. Usposabljanja bodo odprta tudi za ostale posameznike. Obenem želimo udeležencem preteklih projektov ISAK 1, ISAK 2 in ISAK 3 nuditi priložnost za delo in prepoznavnost. Posamezniki, ki so se v predhodnih projektih že izobrazili za plesne pedagoge, koreografe, pevce, vodje pevskega zbora, bodo imeli preko usposabljanj, ki jih bomo izvajali v različnih slovenskih krajih, priložnost izvajanja delavnic. S tem bomo spodbujali njihovo zaposljivost, prepoznavnost in pomagali pri socialnem vključevanju umetnikov afriškega porekla v slovenski kulturni prostor. Preko projekta bomo tudi ohranili in pospešili mednarodno kulturno sodelovanje z afriškimi priseljenci živečimi v drugih evropskih državah.

 
     
 

Tako projekt ISAK 4 nudi usposabljanja za odrsko nastopanje, plesno in glasbeno usposabljanje po Sloveniji in usposabljanje za glasbenega producenta. Ključna rezultata projekta ISAK 4 bosta gostovanja odrskega dela udeležencev z domačimi in tujimi mentorji ter zgoščenka, ki bo rezultat sodelovanja mentorjev, udeležencev za usposabljanje glasbenega producenta in udeležencev drugih usposabljanj. Pesmi bodo dostopne tudi širše, na spletnem omrežju.