Canon servis
Elektro material
Masaža
Woll posoda
Pogoni za dvoriščna vrata
Vedeževanje
 
     
 

USPOSABLJANJE ZA ODRSKO NASTOPANJE


Usposabljanje za odrsko nastopanje bo namenjeno najrazličnejšim oblikam odrskega nastopanja: plesu, petju, igranju glasbila in tako primerno za plesalce, pevce, glasbenike ali ljubitelje teh zvrsti. Udeleženci se bodo na usposabljanju izpopolnjevali v tehnikah, predvsem pa se bodo osredotočali na interpretacijo glasbenega ali koreografskega dela in na način posredovanja umetniškega dela publiki preko lastnega izraza. V ospredju bo delo s posameznikom, prav tako pa bo poudarek na delu v skupini in poznavanju odrskih zakonitosti. Mentorji bodo skušali preko različnih tehnik povečati samozavest udeležencev, spodbujati njihovo ustvarjalnost in jih voditi preko ustvarjalno-raziskovalnega procesa do želenega cilja: javnega nastopanja in prikaza avtorskih del. Ker bomo znotraj usposabljanja hkrati obravnavali različne oblike odrskega nastopanja (ples, glasbo in petje) bodo udeleženci tako spoznavali tudi druge umetniške zvrsti in raziskovali možnosti različnih načinov prepleta plesa, glasbe in petja ter razvijali skupinsko delo.


OPIS IN POTEK USPOSABLJANJA


V projektih ISAK, ISAK 2 in ISAK 3 so bila usposabljanja odprta za najširši krog udeležencev. Vključili so se lahko ne glede na etnično pripadnost ali predznanje. Pri prejšnjih usposabljanjih na področju glasbe in plesa smo že dosegli visok nivo, zato je za uspešno nadgradnjo projekta potrebno vpeljati preizkus nadarjenosti potencialnih udeležencev usposabljanj. Na uvodni uri bomo preko improvizacije na temo in pogovora preverjali predvsem motiviranost vsakega posameznika. Delavnic se bo udeležilo 20 udeležencev preteklih usposabljanj, vrata pa odpiramo novim, 10 udeležencem.
Usposabljanje, ki obsega 120 delovnih dni bo potekalo od junija 2013 do junija 2014. Usposabljanja bodo vodili slovenski in tuji mentorji, strokovnjaki s področja plesa, glasbe, gledališča in pedagogike, ki bodo udeležence urili v plesnih in glasbenih tehnikah.

Vsebinsko bodo delavnice usposabljanje razdeljene na tri sklope:


1. Sklop: kompozicija in ustvarjalni proces


- različne improvizacijske tehnike v plesu, glasbi in petju
- improvizacijo kot vir ustvarjalnega procesa
- razvijanje izhodiščne ideje, razvijanje domišljije in ustvarjalnosti udeležencev
- vpogled v zgodovino glasbene in plesne umetnosti: iskanje vzporednic/ podobnosti/ razlik v afriški kulturi
- vpletanje afriškega izročila v evropski prostor (tako tematsko kot izrazno)
- dramaturgijo
- dinamiko, ritem, tempo glasbenega dela in/ ali celotne predstave
- analizo predstav in koncertov za prepoznavanje kompozicije in celovitosti umetniškega dela
- izpopolnjevanje v plesnih/ glasbenih tehnikah

2. Sklop: Interpretacija


- interpretacijo podanega materiala skozi glas, telo, glasbilo
- odrsko prezenco
- razvoj vloge glede na vsebino
- analizo individualnih nastopov s pomočjo video materiala
- tehnike sproščanja in gledališke vaje za premagovanja treme in povečanje samozavesti
- načine interpretacije glede na okolja, namen in trajanje nastopa (gledališče, komorni oder, zunanji prostor; oblike prireditev: kulturne, razvedrilne; kratek nastop, celovečerni dogodek)
- uporaba scenografije, kostumografije in rekvizitov
- tehnični elementi predstave/ koncerta za doseganje želenega učinka: poznavanje osnovne odrske tehnologije; oblikovanje luči, oblikovanje zvoka,
- izpopolnjevanje v plesnih/ glasbenih tehnikah

2. Sklop: Interpretacija


- psiho-fizična priprava za nastopanje in pridobivanje potrebne kondicije, ki jo zahteva nastop pred občinstvom
- izpopolnjevanje v plesnih/ glasbenih tehnikah preko nastopov

*Zadnji sklop se vsebinsko prepleta s Plesno glasbenim usposabljanjem po Sloveniji.

Idejna nosilka in vodja usposabljanja za odrsko nastopanje ja Maša Kagao Knez.