Canon servis
Elektro material
Masaža
Woll posoda
Pogoni za dvoriščna vrata
Vedeževanje
 
     
 

PLESNO IN GLASBENO USPOSABLJANJE PO SLOVENIJI


Usposabljanje je namenjeno širjenju afriške kulture po celotni Sloveniji ter delovni praksi udeležencem preteklih usposabljanj in usposabljanja za odrsko nastopanje. Usposabljanje, ki bo potekalo po slovenskih krajih, obsega delavnice afriških plesov in glasbe ter izvedbo kulturnega dogodka z afriško vsebino.
Delavnice po Sloveniji bodo poleg slovenskih in tujih mentorjev vodili udeleženci prejšnjih usposabljanj (ISAK 1, ISAK 2, ISAK 3) . Na ta način jim bomo omogočili pedagoško in delovno prakso, več izkušenj na področju podajanja znanja in več možnosti za prepoznavnost.
Spremljajoči kulturni dogodki z afriško vsebino so namenjeni pridobivanju odrskih izkušenj udeležencev usposabljanja za odrsko nastopanje ter priložnost za sodelovanje s svojimi mentorji (tako domačimi kot tujimi). Hkrati predstavljajo motivacijo ciljni populaciji, da pokaže večji angažma na kulturnem področju, po drugi strani pa so dogodki namenjeni širjenju obzorij večinskemu prebivalstvu.

Usposabljanje bo potekalo po slovenskih krajih, 50 delovnih dni, od aprila 2013 do avgusta 2014 v 10 sklopih, vsak sklop pa bo obsegal intenzivne priprave, plesno ali/in glasbeno delavnico in kulturni dogodek.

Predvideni kraji, kjer bomo izvajali usposabljanja in kulturne dogodke so: Maribor, Koper, Kranj, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Cerknica, Nova Gorica, Velenje, Škofja Loka.


OPIS IN POTEK USPOSABLJANJA


1.Delavnice pedagoškega dela (priprave na vodenje plesno glasbenih delavnic)


Za udeležence prejšnjih usposabljanj, ki bodo tokrat sodelovali kot izvajalci delavnic po Sloveniji, bomo izvedli sklop delavnic na temo pedagoškega dela. Zajemale bodo naslednje teme:

- psihologija učenja
- osnove pedagogike in didaktike
- metodika poučevanja afriških plesov in glasbe
- izpopolnjevanje v plesnih/ glasbenih tehnikah
- priprava učne ure, skupaj z mentorji se bodo pripravljali na vodenje plesno glasbenih delavnic po celotni Sloveniji.

Trajanje: 40 ur


2. Priprave na posamezen kulturni dogodek


Priprave bodo potekale v Ljubljani, v obliki intenzivnih vaj, na katerih bodo udeleženci usposabljanja za odrsko nastopanje utrdili znanje in pridobili kondicijo za nastop.

Trajanje: 10 x 8 ur


3. Izvedba kulturnega dogodka s afriško vsebino


V določenem kraju bomo izvedli dogodek: predstava ali koncert (odvisno od dogovora z organizatorji programa in izvedbenega prostora; glede na primernost prostora oziroma zanimanja tamkajšnjega občinstva). Na kulturnem dogodku bodo nastopili udeleženci prejšnjih in tokratnih usposabljanj ter že uveljavljeni umetniki.

Trajanje 1 dogodka: od 30 do 90 min, odvisno od programa


4. plesno glasbena delavnica


Delavnice bodo vodili bodisi že uveljavljeni domači in tuji mentorji bodisi udeleženci preteklih usposabljanj pod vodstvom mentorja.
Udeleženci bodo spoznali elemente tradicionalnih plesov zahodne Afrike, tradicionalne ritmične in melodične vzorce iz bogate zakladnice zahodno afriške inštrumentalne glasbe, tradicionalne afriške inštrumente in pesmi iz različnih predelov Afrike ter spoznali njihov nastanek, izvor in namen.
Delavnice predstavljajo za udeležence usposabljanj nadgradnjo preteklih usposabljanj (ISAK1, ISAK2 IN ISAK3), kjer bodo svoja dosedanja znanja prenesli v praktični preizkus in samostojno izvedbo.

Trajanje 1 delavnice: od 45 do 120 min

Idejni nosilci in vodje plesnega in glasbenega usposabljanja so Maša Kagao Knez, Dalanda Diallo in Damir Mazrek.